Betonové ploty u průmyslových staveb


Betonové ploty ve Znojmě se staly velkým stavebním hitem a oblíbili si je lidé v rodinných domech či rekreačních nemovitostech, ale to nejsou jediná místa, kde se s těmito stavbami můžete setkat. S betonovými ploty se počítá i u průmyslových staveb a v prostorách veřejných, jako jsou obchodní centra, parkoviště apod.

cihlová zeď

Skladové prostory – velmi častým řešením jsou oplocení skladových prostor betonovými ploty, které tu zajišťují soukromí a svým způsobem brání zvědavcům nahlížet do prostředí, kde probíhá čilý logistický ruch. Betonový plot je v tomto směru ideální, protože nevyžaduje prakticky žádnou údržbu a jeho životnost dosahuje až čtyř desítek let.

zajištění průmyslových staveb

Výrobní haly – za socialismu se výrobní provozy oplocovaly cihlovými zdmi. Případně se někde kombinoval cihlový sokl s pletivem, ale to pouze tam, kde nezáleželo na tom, zda kolemjdoucí budou mít možnost do objektu nahlížet. I dnes je zapotřebí některé průmyslové objekty, zejména výrobu a s tím související zásobování a přepravu, uzavřít před veřejností a zabezpečit prostředí před nezvanými hosty. S betonovým plotem to půjde snadno, protože je tato technologie již zavedená a osvědčená.

Parkoviště – některá parkoviště u obchodních domů, u areálů výstavišť a na dalších místech, kde parkují desítky až stovky automobilů, je nutné oddělit od obytné zóny tak, aby pohybující se vozidla nezpůsobovala nadměrný hluk a výskyt zplodin. K tomu jsou betonové ploty také dostačující, protože je můžete vystavět až do výšky 250 cm.

Sportoviště – prostor pro sportování v exteriéru, jako jsou atletické stadiony, tenisové kurty, golfová hřiště a podobné plochy a prostory je také zapotřebí obehnat vhodným zdivem, a kdybyste tu měli stavět kamenné a cihlové zídky, byla by to zdlouhavá práce a také velmi nákladná záležitost. Betonový plot se staví výrazně rychleji a v nižším rozpočtu.