Proč by nás měla politika zajímat


Politika je něčím, co nás provází po celý život. A jak dospíváme, tím více bychom si měli uvědomovat její důležitost. Mnozí lidé, a to i dospělí, však tvrdí, že je vůbec nezajímá. Nesledují dění na domácí ani světové scéně a k volbám nechodí. To vše je samozřejmě jejich právo, avšak měli bychom se ptát, zda je to skutečně ten správný přístup.

 

Samozřejmě lze pochopit, co je k tomuto názoru vede. Je to především jakýsi podvědomý pocit bezmoci – nemohou změnit rozhodnutí politiků, a jeden hlas ve volbách toho příliš nezmění. A pokud jeho kandidát opakovaně prohrává, není divu, že to povede k frustraci a k tomu, že se člověk v podstatě vzdá.

 

dnes máme snadný přístup k informacím

 

To však rozhodně není ani zdaleka ten správný přístup. Jistě, můžeme namítnout, že jeden člověk toho skutečně příliš nezmění. Ovšem lidí, kteří takto uvažují, je mnoho. A kdyby tito všichni šli k volbám, pak už by mohli výsledky dost značně ovlivnit. Nehledě na to, že jsme byli často svědky toho, kdy daný kandidát vyhrál skutečně jen o několik málo hlasů. A nikdy nevíme, kdy taková situace nastane znovu. Rozhodně je tedy dobré se voleb zúčastnit, byť už jen z tohoto důvodu.

 

jak volit ve volbách

 

Navíc není pravdou, že by lidé politiku nemohli ovlivňovat. Naopak. Jen si to neuvědomují. Je potřeba si uvědomit, že naprostá většina politiků chce zůstat na své pozici. K tomu však potřebují podporu lidí, tedy voličů při volbách. Pokud si tedy chtějí udržet křesla, musí jednat a rozhodovat tak, jak chce většina lidí. To je ostatně jeden z důvodů, proč se například předvolební sliby příliš často neplní.

 

Je tedy jasné, že pokud budeme dávat najevo svůj názor, politici musí naslouchat. A vzhledem k tomu, že chtějí zůstat u moci, pak naslouchat rozhodně budou. Musíme si tedy uvědomit, že jeden člověk sám sice nic nezmění, avšak když je jich mnoho, pak už mají nějakou váhu. Jen je potřeba se o dění trochu zajímat.