Nechte prověřit váš hromosvod


Máte představu o tom, v jakém stavu se nachází váš hromosvod? Jste si jisti, že se na něj opravdu můžete spolehnout, a že to není jen kus drátu na střeše naprosto k ničemu? Proč bychom měli nechat kontrolovat hromosvody pravidelně a dodržovat lhůty revize hromosvodu revize-elektro-revtech?

Stavební činnost – na hromosvod se někdy zapomíná v průběhu stavebních činností, jako jsou například výměny oken, zateplování fasády, přístavba domu, nové krovy a střešní krytina, střešní okna, bourání nebo výstavba komínu atd. Když se pak hromosvod poškodí, přestane plnit svou funkci a je to, jako kdybyste na domě žádný hromosvod neměli.

bouřka v krajině

Povětrnostní vlivy – hromosvody mohou utrpět poškození i vlivem silného větru, námrazy, krupobití a samozřejmě koroze. Hromosvod se vyrábí zpravidla z korozivní konstrukční uhlíkové oceli a koroze může výrazně zeslabit průřez drátu, že se stane jako ochrana vůči blesku neúčinným. Elektrikáři zjišťují tyto potíže na základě měření odporu, který klade drát při kontaktu s bleskem, a pokud je příliš vysoký, v daném místě se drát rozžhaví a může se přetrhnout a blesk tím pádem nesjede přímo do země, ale může způsobit na domě i vážné škody, zejména v důsledku požáru.

blesk na nebi

Vada materiálu – i drát pro výrobu hromosvodu může zaznamenat vadu materiálu, která se projevuje při působení koroze nebo při montáži hromosvodu na objekt, případně až po určité době vystavení povětrnostním vlivům. Není to sice příliš časté, ale vyloučit to nelze. Revize hromosvodu ovšem vadu materiálu, která mění elektrický odpor drátu, dokáže odhalit včas, a může se tedy hromosvod vyměnit ještě před tím, než dojde k zásahu bleskem.

Preventivní revize hromosvodů patří k důležitým opatřením, stejně jako se to týká všech ostatních revizí elektroinstalace, vzduchotechniky, plynových spotřebičů či rozvodů plynu anebo komínových těles.